השתטח על קבר

תרגומים

השתטח על קבר

se recueillir sur une tombe