השקיע מאמצים

תרגומים

השקיע מאמצים

se donner du mal, faire des efforts