השלים עם המצב

תרגומים

השלים עם המצב

se résigner, faire avec