השלים עם המצב

תרגומים

השלים עם המצב

faire avec, se résigner