השכין שלום

תרגומים

השכין שלום

pacifier, réconcilier