השיג את מבוקשו

תרגומים

השיג את מבוקשו

arriver à ses fins