השיב עטרה ליושנה

תרגומים

השיב עטרה ליושנה

rétablir dans sa splendeur passée