השיב בשלילה

תרגומים

השיב בשלילה

refuser, rejeter