השיב בחיוב

תרגומים

השיב בחיוב

accepter, acquiescer