השיב בחיוב

תרגומים

השיב בחיוב

acquiescer, accepter