השחיר את פניו של-

תרגומים

השחיר את פניו של-

humilier