הרתיח את דמו

תרגומים

הרתיח את דמו

irriter, soulever les foudres