הרשה לעצמו

תרגומים

הרשה לעצמו

se permettre, s'autoriser