הרשה לעצמו

תרגומים

הרשה לעצמו

s'autoriser, se permettre