הרקיע שחקים

תרגומים

הרקיע שחקים

atteindre des summums, plafonner