הרקיע שחקים

תרגומים

הרקיע שחקים

plafonner, atteindre des summums