הרמת קרנו של-

תרגומים

הרמת קרנו של-

glorification