הרכין דגל

תרגומים

הרכין דגל

mettre un drapeau en berne