הרכיב משקפיים

תרגומים

הרכיב משקפיים

chausser des lunettes, porter des lunettes