הרים תרומה

תרגומים

הרים תרומה

faire un don, prélever un don