הרים כוסית

תרגומים

הרים כוסית

porter un toast, trinquer