הרים את קולו

תרגומים

הרים את קולו

crier, hausser le ton, hurler