הרחיק לכת

תרגומים

הרחיק לכת

exagérer, dépasser les bornes