הרחיב את צעדיו

תרגומים

הרחיב את צעדיו

accélérer le pas