הרחיב את הדיבור

תרגומים

הרחיב את הדיבור

parler d'abondance