הרגיש רגשי אשמה

תרגומים

הרגיש רגשי אשמה

culpabiliser