הרביץ תורה

תרגומים

הרביץ תורה

enseigner, inculquer