הקריב עצמו

תרגומים

הקריב עצמו

se dévouer, se sacrifier