הקריב עצמו

תרגומים

הקריב עצמו

se sacrifier, se dévouer