הקריב

תרגומים

הקריב

(hikˈʁiv)
verb
present מַקְרִיב (makˈʁiv) , future יַקְרִיב (jakˈʁiv) , infinitive לְהַקְרִיב (lehakˈʁiv)
1. הוא הקריב את עצמו למען אחרים. היא הקריבה אושרה למען שלמות המשפחה.
2. religion הקריב קורבן לאלוהים