הקפיא את המשא ומתן

תרגומים

הקפיא את המשא ומתן

suspendre les pourparlers