הקים ממשלה

תרגומים

הקים ממשלה

former un gouvernement