הקדיש תשומת לב

תרגומים

הקדיש תשומת לב

porter de l'intérêt, prêter attention