הקדיש תשומת לב

תרגומים

הקדיש תשומת לב

prêter attention, porter de l'intérêt