הקדים את השירות

תרגומים

הקדים את השירות

devancer l'appel