הקדים את הנסיעה

תרגומים

הקדים את הנסיעה

avancer le départ