הקדים את המאוחר

תרגומים

הקדים את המאוחר

anticiper