הקדיח תבשיל

תרגומים

הקדיח תבשיל

brûler un plat, carboniser un mets