הציל את כבודו

תרגומים

הציל את כבודו

sauver la face