הציג לראווה

תרגומים

הציג לראווה

exhiber, exposer