הציב תנאים

תרגומים

הציב תנאים

conditionner, poser des conditions