הציב גבולות

תרגומים

הציב גבולות

borner, délimiter