הצבעת אי- אמון

תרגומים

הצבעת אי- אמון

motion de non-confiance, vote de censure