הפר הפסקת אש

תרגומים

הפר הפסקת אש

violer le cessez-le-feu