הפר את הבטחתו

תרגומים

הפר את הבטחתו

manquer à sa promesse