הפרד ומשול

תרגומים

הפרד ומשול

diviser pour régner