הפקר

תרגומים

הפקר

(hefˈkeʁ)
noun masculine
1.
a. politics עתיד שטחי הפקר אלה יוכרע במשא ומתן.
b. geography הרשות המקומית נמנעת מתכנון ייעודם של שטחי ההפקר בתחומה.
2. חופש העיסוק אינו הפקר
3.