הפליג בהתנצלויות

תרגומים

הפליג בהתנצלויות

se confondre en excuses