הפלה לרעה

תרגומים

הפלה לרעה

défavoriser, désavantager, frustrer