הפלה לטובה

תרגומים

הפלה לטובה

avantager, favoriser