הפיק תועלת

תרגומים

הפיק תועלת

tirer parti, tirer profit