הפיל בפח

תרגומים

הפיל בפח

tromper, rouler, piéger