הפיל בפח

תרגומים

הפיל בפח

piéger, rouler, tromper