הפיח רוח חדשה

תרגומים

הפיח רוח חדשה

ragaillardir, moderniser, requinquer, rénover, revigorer