הפחית מן הרוחב

תרגומים

הפחית מן הרוחב

diminuer la largeur, rétrécir