הפחית בערכו של-

תרגומים

הפחית בערכו של-

déprécier