העתיק לנקי

תרגומים

העתיק לנקי

mettre au propre/au net